Založení SVJ na klíč

Proces vzniku společenství se nově skládá ze dvou kroků: 1) ze založení a 2) ze vzniku. Společenství vlastníků se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku (konkrétně do rejstříku společenství). Společenství vlastníků jednotek je nejčastěji zakládáno při přeměně z družstevního vlastnictví, případně při privatizaci domu, nebo při jeho výstavbě. Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem. Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek. Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (tedy zkráceně prohlášením vlastníka budovy) nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas všech vlastníků jednotek.

Rádi Vám společenství založíme a upravíme dle Vašich potřeb. Z naší zkušenosti doporučujeme založení společenství a úpravu stanov nepodcenit, neboť jak se SVJ při vzniku nastaví, tak bude fungovat. Velkou pozornost je třeba věnovat především přípravě stanov a případnému domovnímu řádu a vhodně v nich nastavit práva a povinnosti vlastníků, odpovědnost a povinnosti statutára, limity pro jeho rozhodování, aby se společenství nedalo "vytunelovat", postup při vymáhání dlužných částek atd.

Založení SVJ probíhá tak, že nejprve Vám vypracujeme návrh stanov, který opatříme vysvětlujícími poznámkami ohledně jejich pasáží a ohledně toho, co vše je možné ve stanovách upravit a co bychom doporučovali/nedoporučovali. Následně s Vámi stanovy probereme (osobně, telefonicky, mailem - dle Vaší preference) a připravíme dle Vašich poznámek verzi, která se bude rozesílat ostatním vlastníkům a schvalovat na ustavujícím shromáždění. Poté připravíme veškeré dokumenty pro ustavující shromáždění (pozvánka, zápis ze shromáždění, plné moci atd.), zařídíme notáře, bude-li třeba a zrevidujeme zápis z ustavujícího shromáždění. Na ustavujícím shromáždění bude kromě schválení stanov a založení SVJ zvolen také výbor či předseda. Pro něj připravíme čestné prohlášení a souhlas se zápisem do rejstříku a následně vypracujeme návrh na zápis SVJ do rejstříku.

Službu můžete jednoduše poptat kliknutím na tlačítko dole. Neprodleně po odeslání poptávky Vás budeme kontaktovat ohledně podrobností. Pokud máte o službu zájem a chcete se zeptat na podrobnosti, napište nám na info@svjpravnik.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

Založení SVJ na klíč
Nejnovější články
Vymáhání pohledávek soudní cestou – nejčastější chyby výborů a představenstev

Jaké jsou nejčastější chyby statutárních orgánů a správcovských firem, které mohou značně zkomplikovat a prodražit zastupování v soudním řízení? Níže přinášíme přímo z praxe přehled nejčastějších situací, které se musí před podáním žaloby řešit.

Číst článek
Povinnost SVJ a BD nechat zapsat do evidence skutečné majitele

Od. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a BD zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mají provést tuto povinnost nejpozději do 1. 1. 2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021. Poplatek za podání návrh na zápis v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do konce roku 2018, bude BD od poplatku osvobozeno. Pokud tak chcete tento termín stihnout, ale nevíte si se zápisem rady, podívejte se na http://www.svjpravnik.cz/evidence-skutecnych-majitelu-bd-svj.php , kde najdete potřebné informace a pomoc – zjistíme, zda na Vaše BD tato povinnost dopadá a pokud ano, vypracujeme návrh na zápis a všechny potřebné dokumenty za fixní cenu 1.800,- Kč bez DPH.

Číst článek

<< Previous 1 2 Next >>

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt