Založení SVJ na klíč

Proces vzniku společenství se nově skládá ze dvou kroků: 1) ze založení a 2) ze vzniku. Společenství vlastníků se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku (konkrétně do rejstříku společenství). Společenství vlastníků jednotek je nejčastěji zakládáno při přeměně z družstevního vlastnictví, případně při privatizaci domu, nebo při jeho výstavbě. Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem. Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek. Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (tedy zkráceně prohlášením vlastníka budovy) nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas všech vlastníků jednotek.

Rádi Vám společenství založíme a upravíme dle Vašich potřeb. Z naší zkušenosti doporučujeme založení společenství a úpravu stanov nepodcenit, neboť jak se SVJ při vzniku nastaví, tak bude fungovat. Velkou pozornost je třeba věnovat především přípravě stanov a případnému domovnímu řádu a vhodně v nich nastavit práva a povinnosti vlastníků, odpovědnost a povinnosti statutára, limity pro jeho rozhodování, aby se společenství nedalo "vytunelovat", postup při vymáhání dlužných částek atd.

Založení SVJ probíhá tak, že nejprve Vám vypracujeme návrh stanov, který opatříme vysvětlujícími poznámkami ohledně jejich pasáží a ohledně toho, co vše je možné ve stanovách upravit a co bychom doporučovali/nedoporučovali. Následně s Vámi stanovy probereme (osobně, telefonicky, mailem - dle Vaší preference) a připravíme dle Vašich poznámek verzi, která se bude rozesílat ostatním vlastníkům a schvalovat na ustavujícím shromáždění. Poté připravíme veškeré dokumenty pro ustavující shromáždění (pozvánka, zápis ze shromáždění, plné moci atd.), zařídíme notáře, bude-li třeba a zrevidujeme zápis z ustavujícího shromáždění. Na ustavujícím shromáždění bude kromě schválení stanov a založení SVJ zvolen také výbor či předseda. Pro něj připravíme čestné prohlášení a souhlas se zápisem do rejstříku a následně vypracujeme návrh na zápis SVJ do rejstříku.

Službu můžete jednoduše poptat kliknutím na tlačítko dole. Neprodleně po odeslání poptávky Vás budeme kontaktovat ohledně podrobností. Pokud máte o službu zájem a chcete se zeptat na podrobnosti, napište nám na info@svjpravnik.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

Založení SVJ na klíč
Nejnovější články

Smluvní pokuta místo kauce?

Novela občanského zákoníku znovu navrací možnost pronajímatelům sjednat smluvní pokutu. Ministerstva spravedlnosti a pro místní rozvoj věří, že se tím zlepší dostupnost nájemního bydlení většímu okruhu lidí. Doposud se totiž mohl pronajímatel chránit pouze pomocí kauce, která je pro řadu lidí velkou finanční překážkou.

Svůj právní názor na nastávající změny poskytl článku portálu Peníze.cz náš vedoucí právník Jan Eisenreich. V článku se dočtete, jak se liší smluvní pokuta od kauce, jaký mají oba nástroje účel a jak to všechno souvisí s náhradou škody.
SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt