SVJprávník na rok

Služby právníka – specialisty na bytové právo – pro SVJ či bytové družstvo po celý rok. Právník, který je družstvu nebo SVJ dostupný po celý rok, se kterým mohou konzultovat veškeré problémy a kdykoliv se na něj obrátit. Právník, který je v podstatě stínovým členem výboru. V průběhu roku nastane v BD nebo SVJ více situací, kdy by se statutáři chtěli poradit s právníkem. Typicky jde o velké investiční akce typu zateplení, výstavby výtahu, ale i o sousedské spory či vymáhání nedoplatků. S naší službou SVJprávník na rok mají tato SVJ/BD přiděleného jednoho právníka, který s nimi řeší veškeré právní otázky. Ví tak, jak dům funguje a nepřichází ke každému problému "nanovo". Ulehčíme tak představenstvu nebo výboru v případech, kdy na něj NOZ naložil odpovědnost jednat s péčí řádného hospodáře. Do této péče totiž spadá i nutnost vyznat se v právních otázkách, rozumět uzavíraným smlouvám, organizovat výběrová řízení atd. Zákon tak po členech výborů v podstatě chce, aby byli odborníky v oboru stavebnictví, správy, financí i práva. Nechte své starosti na nás a pojistěte svou odpovědnost tím, že se o důležitých věcech poradíte s advokátem. Nejčastěji naši právníci radí SVJ a BD v těchto věcech:


  • při vyhlašování a organizaci výběrových řízení
  • při vymáhání nedoplatků po členech
  • při nařčení z řad členů SVJ
  • při rekonstrukcích a modernizacích v domě
  • při rušení nočního klidu
  • při určení, zda je určitá část domu společným prostorem a kdo je za ni zodpovědný
  • při žalobách na neplatnost usnesení schůze
  • při uzavírání smluv s dodavateli

Víme, že práce ve výboru je mnohdy poměrně nevděčná role a v posledních letech tak mnoho starých výborů své funkce pokládá. Díky službě SVJprávník na rok budete mít jakýsi "štít" vůči napadání ze strany členů a garanci, že vaše rozhodnutí je po právní stránce správné. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které vám dáme. Pro SVJ a BD nabízíme dva druhy balíčků tak, jak jsou níže uvedené. Pokud máte ke službě SVjprávník na rok jakýkoliv dotaz, či byste chtěli cokoliv upřesnit, budeme rádi, když se na nás obrátíte na info@svjpravnik.cz či zavoláte.

SVJprávník na rok
Nejnovější články
Vymáhání pohledávek soudní cestou – nejčastější chyby výborů a představenstev

Jaké jsou nejčastější chyby statutárních orgánů a správcovských firem, které mohou značně zkomplikovat a prodražit zastupování v soudním řízení? Níže přinášíme přímo z praxe přehled nejčastějších situací, které se musí před podáním žaloby řešit.

Číst článek
Povinnost SVJ a BD nechat zapsat do evidence skutečné majitele

Od. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a BD zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mají provést tuto povinnost nejpozději do 1. 1. 2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021. Poplatek za podání návrh na zápis v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do konce roku 2018, bude BD od poplatku osvobozeno. Pokud tak chcete tento termín stihnout, ale nevíte si se zápisem rady, podívejte se na http://www.svjpravnik.cz/evidence-skutecnych-majitelu-bd-svj.php , kde najdete potřebné informace a pomoc – zjistíme, zda na Vaše BD tato povinnost dopadá a pokud ano, vypracujeme návrh na zápis a všechny potřebné dokumenty za fixní cenu 1.800,- Kč bez DPH.

Číst článek

<< Previous 1 2 Next >>

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt