SVJprávník na rok

Služby právníka – specialisty na bytové právo – pro SVJ či bytové družstvo po celý rok. Právník, který je družstvu nebo SVJ dostupný po celý rok, se kterým mohou konzultovat veškeré problémy a kdykoliv se na něj obrátit. Právník, který je v podstatě stínovým členem výboru. V průběhu roku nastane v BD nebo SVJ více situací, kdy by se statutáři chtěli poradit s právníkem. Typicky jde o velké investiční akce typu zateplení, výstavby výtahu, ale i o sousedské spory či vymáhání nedoplatků. S naší službou SVJprávník na rok mají tato SVJ/BD přiděleného jednoho právníka, který s nimi řeší veškeré právní otázky. Ví tak, jak dům funguje a nepřichází ke každému problému "nanovo". Ulehčíme tak představenstvu nebo výboru v případech, kdy na něj NOZ naložil odpovědnost jednat s péčí řádného hospodáře. Do této péče totiž spadá i nutnost vyznat se v právních otázkách, rozumět uzavíraným smlouvám, organizovat výběrová řízení atd. Zákon tak po členech výborů v podstatě chce, aby byli odborníky v oboru stavebnictví, správy, financí i práva. Nechte své starosti na nás a pojistěte svou odpovědnost tím, že se o důležitých věcech poradíte s advokátem. Nejčastěji naši právníci radí SVJ a BD v těchto věcech:


  • při vyhlašování a organizaci výběrových řízení
  • při vymáhání nedoplatků po členech
  • při nařčení z řad členů SVJ
  • při rekonstrukcích a modernizacích v domě
  • při rušení nočního klidu
  • při určení, zda je určitá část domu společným prostorem a kdo je za ni zodpovědný
  • při žalobách na neplatnost usnesení schůze
  • při uzavírání smluv s dodavateli

Víme, že práce ve výboru je mnohdy poměrně nevděčná role a v posledních letech tak mnoho starých výborů své funkce pokládá. Díky službě SVJprávník na rok budete mít jakýsi "štít" vůči napadání ze strany členů a garanci, že vaše rozhodnutí je po právní stránce správné. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které vám dáme. Pro SVJ a BD nabízíme dva druhy balíčků tak, jak jsou níže uvedené. Pokud máte ke službě SVjprávník na rok jakýkoliv dotaz, či byste chtěli cokoliv upřesnit, budeme rádi, když se na nás obrátíte na info@svjpravnik.cz či zavoláte.

SVJprávník na rok
Nejnovější články

Povinnost SVJ a BD nechat zapsat do evidence skutečné majiteleOd. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a BD zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mají provést tuto povinnost nejpozději do 1. 1. 2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021. Poplatek za podání návrh na zápis v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do konce roku 2018, bude BD od poplatku osvobozeno. Pokud tak chcete tento termín stihnout, ale nevíte si se zápisem rady, podívejte se na http://www.svjpravnik.cz/evidence-skutecnych-majitelu-bd-svj.php, kde najdete potřebné informace a pomoc – zjistíme, zda na Vaše BD tato povinnost dopadá a pokud ano, vypracujeme návrh na zápis a všechny potřebné dokumenty za fixní cenu 1.800,- Kč bez DPH.

Povinnost všech právnických osob nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů byla do českého práva nově zavedena na základě evropské směrnice. Navazuje na dřívější povinnost všech právnických osob, tedy i SVJ a BD, vést aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele. Dle zákona je třeba současně hlídat, zda jsou v evidenci skutečných majitelů aktuální informace a pokud ne, podat návrh na jejich změnu.

Skutečným majitelem se obecně rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. U BD se jí tedy v zásadě rozumí buď osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv BD, nebo osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá tuto osobu, případně osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

U SVJ je toto v podstatě obdobné. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být podán na tiskopise s předepsanými náležitostmi, musí být ověřeně podepsán, případně podepsán elektronickým podpisem a musí k němu být doloženy příslušné podklady dle rejstříkového zákona.
Podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů je pak zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 1.000 Kč, nicméně pokud BD stihnout podat návrh do konce roku 2018, pak jsou od poplatku osvobozeny. SVJ pak budou od poplatku osvobozeny i po konci roku 2018.

Otazníky jsou kolem sankcí za nesplnění této povinnosti – prozatím není přesná sankce stanovena, ale předpokládá se, že stát bude tuto povinnost vymáhat zřejmě prostřednictvím obecných pokut, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných rejstřících. Současně jsou zde jiná rizika plynoucí z nezapsání skutečných majitelů do evidence, vyplývající např. z tzv. AML zákona, na základě kterého může být platba právnické osoby odmítnuta jako podezřelá, pokud není její skutečný majitel v evidenci zapsán apod.
Lze tak jen doporučit splnit zákonnou povinnost evidovat skutečné majitele co nejdříve, zejména u bytových družstev, která svou včasností mohou ušetřit výdaje za soudní poplatky.

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt