Skrutátor

Mnoho shromáždění a členských schůzí je později napadáno ze strany vlastníků či členů družstva, jelikož jsou administrativně vedeny v rozporu se zákonem. Díky službě Skrutátor tomuto můžete předejít. Zajistíme Vám právníka, který bude mít na starost řádný průběh Vašeho shromáždění/členské schůze. Jednak bude na shromáždění/členské schůzi přítomen pro případné právní dotazy, ale především zjistí, zda je schůze usnášeníschopná, povede evidenci jednotlivých hlasování, dohlédne na správnou formulaci přijatých usnesení a vyhotoví ze schůze zápis, který je v souladu se zákonem. Služba Skrutátor je dostupná v Praze a Středočeském kraji.

Skrutátor
Nejnovější články
Vymáhání pohledávek soudní cestou – nejčastější chyby výborů a představenstev

Jaké jsou nejčastější chyby statutárních orgánů a správcovských firem, které mohou značně zkomplikovat a prodražit zastupování v soudním řízení? Níže přinášíme přímo z praxe přehled nejčastějších situací, které se musí před podáním žaloby řešit.

Číst článek
Povinnost SVJ a BD nechat zapsat do evidence skutečné majitele

Od. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a BD zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mají provést tuto povinnost nejpozději do 1. 1. 2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021. Poplatek za podání návrh na zápis v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do konce roku 2018, bude BD od poplatku osvobozeno. Pokud tak chcete tento termín stihnout, ale nevíte si se zápisem rady, podívejte se na http://www.svjpravnik.cz/evidence-skutecnych-majitelu-bd-svj.php , kde najdete potřebné informace a pomoc – zjistíme, zda na Vaše BD tato povinnost dopadá a pokud ano, vypracujeme návrh na zápis a všechny potřebné dokumenty za fixní cenu 1.800,- Kč bez DPH.

Číst článek

<< Previous 1 2 Next >>

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt