Skrutátor

Mnoho shromáždění a členských schůzí je později napadáno ze strany vlastníků či členů družstva, jelikož jsou administrativně vedeny v rozporu se zákonem. Díky službě Skrutátor tomuto můžete předejít. Zajistíme Vám právníka, který bude mít na starost řádný průběh Vašeho shromáždění/členské schůze. Jednak bude na shromáždění/členské schůzi přítomen pro případné právní dotazy, ale především zjistí, zda je schůze usnášeníschopná, povede evidenci jednotlivých hlasování, dohlédne na správnou formulaci přijatých usnesení a vyhotoví ze schůze zápis, který je v souladu se zákonem. Služba Skrutátor je dostupná v Praze a Středočeském kraji.

Skrutátor
Nejnovější články

Smluvní pokuta místo kauce?

Novela občanského zákoníku znovu navrací možnost pronajímatelům sjednat smluvní pokutu. Ministerstva spravedlnosti a pro místní rozvoj věří, že se tím zlepší dostupnost nájemního bydlení většímu okruhu lidí. Doposud se totiž mohl pronajímatel chránit pouze pomocí kauce, která je pro řadu lidí velkou finanční překážkou.

Svůj právní názor na nastávající změny poskytl článku portálu Peníze.cz náš vedoucí právník Jan Eisenreich. V článku se dočtete, jak se liší smluvní pokuta od kauce, jaký mají oba nástroje účel a jak to všechno souvisí s náhradou škody.
SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt