Skrutátor

Mnoho shromáždění a členských schůzí je později napadáno ze strany vlastníků či členů družstva, jelikož jsou administrativně vedeny v rozporu se zákonem. Díky službě Skrutátor tomuto můžete předejít. Zajistíme Vám právníka, který bude mít na starost řádný průběh Vašeho shromáždění/členské schůze. Jednak bude na shromáždění/členské schůzi přítomen pro případné právní dotazy, ale především zjistí, zda je schůze usnášeníschopná, povede evidenci jednotlivých hlasování, dohlédne na správnou formulaci přijatých usnesení a vyhotoví ze schůze zápis, který je v souladu se zákonem. Služba Skrutátor je dostupná v Praze a Středočeském kraji.

Skrutátor
SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt