Servis pro obce a města

Poskytujeme obcím a městům právní poradenství v plném rozsahu, pokud jde o nemovitý majetek v jejich správě či vlastnictví. Nejčastěji se jedná o poradenství při privatizaci bytového fondu, přičemž naše služby začínají už tím, že s vedoucím právního oddělení úřadu či s jiným úředníkem projdeme varianty, tedy zda privatizovat do SVJ či BD, případně jiným způsobem, vysvětlíme úskalí a rizika jednotlivých cest, jejich výhody a ekonomickou zátěž. Následně poskytujeme poradenství při samotném převodu majetku, tedy vypracováváme či revidujeme jednotlivé smlouvy, pomáháme s organizací výběrových řízení na uvolněné jednotky, organizujeme a účastníme se ustavujících schůzí družstev a SVJ atd. Pro města jsme tak garancí, že veškerá jejich rozhodnutí jsou po právní stránce správná a celý proces privatizace proběhne hladce. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které v průběhu procesu dáme.

Dále pro města poskytujeme služby, pokud jde o správu nemovitého majetku, který je v jejich vlastnictví. Nejčastěji tak zastupujeme města a městské části v SVJ, ve kterém jsou členy. Naši právníci se tedy účastní jednotlivých shromáždění, hlasují a vykonávají na nich práva města či obce jako vlastníka jednotky. V některých případech se též necháme za město či obec zvolit do výboru a dohlížíme tak na řádné fungování SVJ. Velmi často také vedeme pro města agendu vymáhání nedoplatků po neplatičích v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví daného města.

Rádi vytvoříme pro město či obec nabídku či službu na klíč. Budeme proto rádi, když nás kontaktujete na mailu info@svjpravnik.cz nebo na telefonu +420 776 578 488, případně si dohodneme osobní schůzku u nás na Václavském náměstí 56, nebo v prostoru Vašeho úřadu.

Sjednat schůzku
Nejnovější články
Vymáhání pohledávek soudní cestou – nejčastější chyby výborů a představenstev

Jaké jsou nejčastější chyby statutárních orgánů a správcovských firem, které mohou značně zkomplikovat a prodražit zastupování v soudním řízení? Níže přinášíme přímo z praxe přehled nejčastějších situací, které se musí před podáním žaloby řešit.

Číst článek
Povinnost SVJ a BD nechat zapsat do evidence skutečné majitele

Od. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a BD zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mají provést tuto povinnost nejpozději do 1. 1. 2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021. Poplatek za podání návrh na zápis v případě BD činí 1 000 Kč, avšak pokud bude návrh na zápis podán do konce roku 2018, bude BD od poplatku osvobozeno. Pokud tak chcete tento termín stihnout, ale nevíte si se zápisem rady, podívejte se na http://www.svjpravnik.cz/evidence-skutecnych-majitelu-bd-svj.php , kde najdete potřebné informace a pomoc – zjistíme, zda na Vaše BD tato povinnost dopadá a pokud ano, vypracujeme návrh na zápis a všechny potřebné dokumenty za fixní cenu 1.800,- Kč bez DPH.

Číst článek

<< Previous 1 2 Next >>

SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt