Servis pro obce a města

Poskytujeme obcím a městům právní poradenství v plném rozsahu, pokud jde o nemovitý majetek v jejich správě či vlastnictví. Nejčastěji se jedná o poradenství při privatizaci bytového fondu, přičemž naše služby začínají už tím, že s vedoucím právního oddělení úřadu či s jiným úředníkem projdeme varianty, tedy zda privatizovat do SVJ či BD, případně jiným způsobem, vysvětlíme úskalí a rizika jednotlivých cest, jejich výhody a ekonomickou zátěž. Následně poskytujeme poradenství při samotném převodu majetku, tedy vypracováváme či revidujeme jednotlivé smlouvy, pomáháme s organizací výběrových řízení na uvolněné jednotky, organizujeme a účastníme se ustavujících schůzí družstev a SVJ atd. Pro města jsme tak garancí, že veškerá jejich rozhodnutí jsou po právní stránce správná a celý proces privatizace proběhne hladce. Jako advokáti neseme plnou odpovědnost za všechny rady, které v průběhu procesu dáme.

Dále pro města poskytujeme služby, pokud jde o správu nemovitého majetku, který je v jejich vlastnictví. Nejčastěji tak zastupujeme města a městské části v SVJ, ve kterém jsou členy. Naši právníci se tedy účastní jednotlivých shromáždění, hlasují a vykonávají na nich práva města či obce jako vlastníka jednotky. V některých případech se též necháme za město či obec zvolit do výboru a dohlížíme tak na řádné fungování SVJ. Velmi často také vedeme pro města agendu vymáhání nedoplatků po neplatičích v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví daného města.

Rádi vytvoříme pro město či obec nabídku či službu na klíč. Budeme proto rádi, když nás kontaktujete na mailu info@svjpravnik.cz nebo na telefonu +420 776 578 488, případně si dohodneme osobní schůzku u nás na Václavském náměstí 56, nebo v prostoru Vašeho úřadu.

Sjednat schůzku
Nejnovější články

Smluvní pokuta místo kauce?

Novela občanského zákoníku znovu navrací možnost pronajímatelům sjednat smluvní pokutu. Ministerstva spravedlnosti a pro místní rozvoj věří, že se tím zlepší dostupnost nájemního bydlení většímu okruhu lidí. Doposud se totiž mohl pronajímatel chránit pouze pomocí kauce, která je pro řadu lidí velkou finanční překážkou.

Svůj právní názor na nastávající změny poskytl článku portálu Peníze.cz náš vedoucí právník Jan Eisenreich. V článku se dočtete, jak se liší smluvní pokuta od kauce, jaký mají oba nástroje účel a jak to všechno souvisí s náhradou škody.
SVJ Právník

Portál SVJPrávník nabízí specializované právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva. Rádi Vám pomůžeme s řešením právních problémů Vašeho společenství vlastníků.


Rychlý kontakt